מקום חניה


 

הוראות משחק:

מטרת המשחק היא להחנות את רכבכם בחניה המסומנת, מבלי לפגוע במכשולים ובמכוניות אחרות, ובמסגרת הזמן הקצוב.

השתמש במקש החץ העליון בכדי להאיץ, במקש החץ התחתון בכדי לנסוע אחורה ובמקשי החצים הימני והשמאלי בכדי להניע את המכונית ימינה ושמאלה.