חניית סירה


 

הוראות משחק:

מטרת המשחק היא להחנות את סירתכם במקום המסומן, במסגרת הזמן הקצוב. נסו שלא לפגוע בשום דבר מסביבכם. אם תפגעו באחד המכשולים שמסביבכם- תטבעו!

הניעו את הסירה בעזרת לחיצה על מקשי החצים במקלדת. שימו לב שבכל שלב הזמן שיעמוד לרשותכם ישתנה.